AcademIAA 2019

AcademIAA je najobimniji i najintenzivniji edukativni program koji organizuje jedan nacionalni ogranak u IAA globalnoj mreži.

Prijava za program

Ako misliš da imaš šta je potrebno i sebe vidiš kao jednog od učesnika programa, mi smo spremni i čekamo tvoju prijavu!
U cilju obezbeđivanja što kvalitetnijeg rada sa polaznicima, njihov ukupan broj neće preći 35.
Kotizacija će biti naplaćena samo kandidatima koji prođu selekciju.
Tri najbolja studenta (po izboru komisije) koji se prijave i prođu proces selekcije, nagrađujemo stipendijom i besplatnim učešćem na programu!