BlogShare

Prezentacije rešenja završnog case-a koje će timovi polaznika predstaviti žiriju.