Šta sve možemo da spoznamo kroz istraživanje? Kako da srušimo barijeru koja postoji između marketara i istraživača? Kako najbolje upoznati potrošača kroz istraživanje? Kako se kupac ponaša na mestu prodaje? Kolika je važnost segmentacije tržišta u cilju boljeg definisanja marketing strategije? Na modulu Istraživanje dobićete odgovore na ova i brojna druga pitanja, koji će vam smanjiti osećaj „paralize od analize”, i pomoći vam da razumete važnost istraživanja za selekciju onih pravih u moru beskorisnih informacija.

Predrag Ćirović

Managing Director, GfK Belgrade

Predrag Ćirović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Marketing. Karijeru je započeo 2008. godine u regionalnoj centrali kompanije Kraft Foods (Mondelez) u Beču, u sektoru Consumer insight. Svoju ekspertizu u istražvanjima nastavio je u Srbiji, u kompaniji GfK, kao konsultant za istraživanja u sektoru Finansija i B2B. Koristeći stečeno znanje u agenciji, započeo je karijeru u bankarskom sektoru kao Retail marketing manager u Eurobank Srbiji. Nakon tri godine koje je proveo u banci, vraća se ponovo u GfK i postaje direktor sektora Panela domaćinstava, a od 2019. godine posle reorganizacije preuzeo je poziciju generalnog direktora.


Predavači na modulu